Tidligere elever

Jubilardag

På grund af restriktionerne i forbindelse med Corona pandemien, har vi aflyst Jubilardagen lørdag d. 26. september 2020. Det er derfor udsat til lørdag 27. marts. Få mere info ved at klikke på den grønne knap nedenfor.

Jubilardag aflyst

Er du tidligere elev på skolen inviteres du til jubilardag på Salling Efterskole sammen med andre fra din årgang. Dagen er en god anledning til at mødes og udveksle minder med din årgang. Alle jubilarer vil via brev få en invitation. Har du mod forventning ikke fået en invitation inden juli måned, er du velkommen til at kontakte os på kontor@salling-efterskole.dk

Følgende jubilarer inviteres i 2020:

  • 5 års jubilarer – årgang 14/15
  • 10 års jubilarer – årgang 09/10
  • 25 års jubilarer – årgang 94/95
  • 40 års jubilarer – årgang 79/80
  • 50 års jubilarer – årgang 69/70
  • 60 års jubilarer (sommer) – årgang 1960
  • 60 års jubilarer (vinter) – årgang 1959/1960

Er du i tvivl om, hvornår du er jubilar? Du skal regne fra det år, du sluttede dit skoleår på efterskolen.

Tilmelding til jubilardag åbner 1. februar 2021

 

 

Elevforening

Følg med i Salling Efterskoles Elevforenings aktiviteter på Facebook.

Skolekredsen

Bliv lidt klogere på, hvad en skolekreds er, hvordan man bliver en del af den og hvilken funktion den har for Salling Efterskole.

Hvad er en skolekreds?

Det er den kreds af mennesker, der står bag en skole. Det er mennesker, der er enige i skolens idegrundlag og som har lyst og interesse for at støtte det arbejde, der foregår på skolen – og være en slags ambassadører for skolen.

Er det ikke skolens repræsentantskab og bestyrelse, der betyder noget?
Jo, for de er valgt af skolekredsen – en skolekreds kan bedst sammenlignes med en kinesisk æske. Skolekredsen afholder hvert år i begyndelsen af maj en generalforsamling, hvor der vælges 6 eller 7 medlemmer til skolens repræsentantskab, og disse er valgt for 3 år. 10 og 25 års jubilarerne vælger ved jubilarfesten i september hver 1 repræsentant til repræsentantskabet, som også er valgt for 3 år. Skolekredsen repræsenteres altså af 19 medlemmer og jubilarerne af 6 medlemmer i skolens repræsentantskab. Disse 25 repræsentanter vælger 5 medlemmer til skolens bestyrelse, som derefter konstituerer sig med formand og næstformand.

Er det ikke de ansatte på skolen, der bestemmer?
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren og over for repræsentantskab og skolekreds. Den daglige ledelse foretages af forstanderen, som også har det pædagogiske ansvar.

Hvad er en skoles idégrundlag?

F.eks. drives Salling Efterskole ud fra Grundtvigs livssyn og Kolds skoletanker. Den enkelte efterskoles værdigrundlag diskuteres internt netop nu, da den enkelte skole er blevet pålagt at tydeliggøre sine værdier og foretage en årlig evaluering for at styrke den del af efterskolearbejdet, der er forskellig fra den offentlige skoles arbejde.

Bliv medlem

For at blive medlem skal du udfylde onlineformular, og sende den til skolen. Det er skolens bestyrelse, der skal godkende dit medlemskab. Det er gratis at være medlem.

Hvis du har spørgsmål, som værten ikke kan svare på, er du velkommen til at henvende dig til skolens forstander, Leif Lundsgaard, eller til skolens bestyrelse

Ansøg