Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning

Skolevejlederne og kontakt
Skolens telefonnummer: 97 57 43 84
Hanne Skovborg E-mail: HS@Salling-Efterskole.dk
Joan Pedersen E-mail: JP@Salling-Efterskole.dk
 
Skolevejledning
På Salling Efterskole varetages skolevejledningen af Hanne Skovborg og Joan Pedersen. I løbet af året laver alle elever en uddannelsesplan, der skal tage udgangspunkt i elevens fremtidige uddannelsesvalg. Eleverne er altid velkomne til at få en samtale om deres fremtidsplaner. Desuden orienteres eleverne om, at de altid kan kontakte vejlederne, hvis der opstår pludselige spørgsmål og andre uafklarede ting i forbindelse med uddannelse.
 
Brobygning
På Salling Efterskole skal 10. klasses eleverne deltage i to brobygningsforløb på henholdsvis to og tre dage. 9. klasses eleverne, der ikke er erklæret uddannelsesparat skal deltage i et  brobygningsforløb. Brobygningen finder sted i samarbejde med UU-Skive og foregår på uddannelsesinstitutioner i Skive og på Mors.
 
Uddannelsesaften
I november er tilbud om en uddannelsesaften, hvor både elever og forældre kan blive orienteret om de forskellige ungdomsuddannelser.
 
Selvvalgt obligatorisk opgave (OSO), praktik og vejledning
På Salling Efterskole skal alle elever i 10. klasse udarbejde en OSO-opgave, som skal tage udgangspunkt i elevens fremtidige uddannelse og jobønske. I den forbindelse kan vi tilbyde eleverne mulighed for en tredages praktik i december. Eleverne skal selv skaffe denne praktikplads i samarbejde med vejlederne, og praktikken skal inddrages i elevens opgave.
 
Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
Salling Efterskole og vejlederne samarbejder med UU-centret i Skive. Desuden er skolen forpligtet på at kontakte den enkelte elevs lokale UU-center i forbindelse med problemer med valg af ungdomsuddannelse.

Tilknyttet fil:
Årsplan 2012/13 (39 KB)

Links
 
Her er en række nyttige links, som kan anvendes i forbindelse med uddannelse og tvivls-spørgsmål.
 
(Den nationale vejledningsportal)
 
(Efterskoleforeningens hjemmeside, specialsider om vejledning, UU-centre og ungdomsud-dannelser)
 
(Undervisningsministeriets hjemmeside, specialsider for uddannelses- og erhversvejledning) www.optagelse.dk (På denne side kan man undersøge, hvilke gymnasier, der udbyder hvilke fag)
 
(eVejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. eVejledning kan kontaktes dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt. eVejledning er et tilbud fra  Undervisningsministeriet.)

FodboldRytmisk GymnastikspringgymnastikFitness AdventuremusikDesignAnimation og mediedesign
image description
Joan Pedersen
Dansk, samfundsfag, kristendom, fitness- og spinning instruktør samt skolevejleder
image description
Leif Lundsgaard
Forstander
KALENDER
25 juni 2018
Vi siger tak for denne gang til Kontaktgruppen ...
26 juni 2018
Vi laver et eller andet som afslutning på skoleåret....
30 juni 2018
Sidste skoledag. Vi siger farvel til hinanden og ønsker held og lykke fremover. -----derefte...
12 august 2018
Efter en god lang sommerferie er vi klar til til at tage imod elevholdet 2018/19Programmet fo...
29 september 2018
Fgl. jubilarer bliver inviteret: 60 årsr: 1957/58 og 1958 50 års: 1967/68 40 års: 1977/78 2...
13 oktober 2018
Vi møder igen søndag aften kl 21.30
Salling Efterskole Nørreallé 1a, Jebjerg 7870 Roslev kontor@salling-efterskole.dk © 2018 Webdesign & CMS by MCB Denmark