Betal opholdet over flere rater

15 rater i stedet for 10

Eksempel på fordelingen af skolepenge til skoleåret 2016/17

Vi har som noget nyt lavet et tilbud om, at man kan betale efterskoleopholdet over en længere periode, end skoleopholdet strækker sig over. Det betyder, at man har muligheden for at indbetale á conto inden skolestarten for på den måde at reducere de månedlige ydelser.
 
 • Á conto beløbets størrelse aftales individuelt med skolen og kan således tilpasses Jeres ønsker.
 • Á conto indbetalinger løber over 5 måneder og starter 1. januar inden skolestarten og stopper 1. maj.
 • I maj gøres den endelige pris på skoleopholdet op, når statsstøtten er beregnet af SU-styrelsen på baggrund af Jeres indkomst.
 • Restbeløbet (Den samlede pris – á conto indbetalingerne) fordeles over 10 rater, som forfalder således: 1. juni, 1. august, 1. september, 1. oktober, 1. november, 1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april og 1. maj.
 
På den måde fordeles betalingerne over 15 rater i stedet for 10 rater.
 
Hvad nu hvis….
 • Eleven alligevel ikke starter?
 • Hvis eleven ikke møder op til første skoledag, bliver det fulde beløb tilbagebetalt. Dog tilbagebetales indmeldelsesgebyr og depositum ikke.
 • Eleven starter, men afbryder opholdet?
 • Hvis eleven afbryder opholdet efter skolestart, gælder de regler, der står på indmeldelsesblanketten. (Afbrydes opholdet betales 2 ugers ekstra skolepenge. Der ydes ikke tilskud fra staten til afbrydelsesbetalingen)
 
Hvis I ønsker at benytte jer af denne ordning, bedes I kontakte skolen.
Eksempel på fordelingen af skolepenge til skoleåret 2016/17 Ugeprisen er 2.160 kr.
Eksempel 1 Husstandsindkomst: op til 335.000 kr.
 • 41.076 kr. for et efterskoleophold på Salling Efterskole
 • Skolepengene fordelt på 10 rater: 4.108 kr. pr. rate
 • Skolepengene fordelt på 15 rater: 2.738 kr. pr. rate
 
Alternativ
 • Der indbetales 2.500 kr. pr. måned fra 1. januar til 1. maj (5 rater)
 • Skolepengene fra 1. juni vil blive på 10 rater af 2.858 kr. Eksempel 2 Husstandsindkomst: 585.001 – 610.000 kr.
 • 53.214 kr. for et efterskoleophold på Salling Efterskole
 • Skolepengene fordelt på 10 rater: 5.321 kr. pr. rate
 • Skolepengene fordelt på 15 rater: 3.548 kr. pr. rate  
 
Alternativ:
 • Der indbetales 3.000 kr. pr. måned fra 1. januar til 1. maj (5 rater)
 • Skolepengene fra 1. juni vil blive på 10 rater af 3.821 kr. Eksempel 3 Husstandsindkomst: 885.001 –
 • 66.822 kr. for et efterskoleophold på Salling Efterskole
 
 • Skolepengene fordelt på 10 rater: 6.682 kr. pr. rate
 • Skolepengene fordelt på 15 rater: 4.455 kr. pr. rate
 
Alternativ
 • Der indbetales 4.000 kr. pr. måned fra 1. januar til 1. maj (5 rater)
 • Skolepengene fra 1. juni vil blive på 10 rater af 4.682 kr.
 
Eksemplerne er udregnet efter den nuværende statsstøttefordeling, som er gældende for skoleåret 2016/17 Støtten bliver beregnet efter husstandsindkomsten i 2014. Hvis der er sket ændringer i husstandens sammensætning, har det derfor betydning for støttens størrelse.
 
Der bliver informeret mere herom, når statsstøtteskemaerne skal udfyldes omkring februar. Vi gør opmærksom på, at en enlig forsørger med en indkomst under 335.000 har mulighed for at søge ekstra støtte på 10.000 kr. årligt. Henvendelse herom til skolen.
FodboldRytmisk gymnastikSpringFitness AdventureEsportMusikDesignAnimation MediedesignVærksted
image description
Leif Lundsgaard
Forstander