Projektuge

Projektopgaven og OSO

For 9. klasse er Projektopgaven obligatorisk

Her lægger vi vægt på, at netop DU får mulighed for at vise dine kvaliteter og styrkesider – både inden for det faglige og det kreative område.
9. klasse tager udgangspunkt i et overordnet fælles emne, og dernæst vælger eleverne sig ind i en mindre gruppe med et underemne samt en problemformulering.
Arbejdet med Projektopgaven strækker sig over en uge og afsluttes med en fremlæggelse. Hver elev får en udtalelse samt en karakter.
 
10. klasse har samtidig OSO (obligatorisk selvstænding opgave)

 10. kl eleverne har i efteråret en projektuge og senere laver de også OSO. Her får eleverne mulighed for at skrive en opgave og lave et kreativt produkt indenfor den uddannelse eller jobtype som de finder interessant. Dette er et af flere led i processen for at få valgt den ungdomssuddannelse som egner sig bedst til den enkelte.
 
Som 10. klasses elev har du også mulighed for at vælge en projektorienteret arbejdsform i Projektklassen - klik her