Projektklasse

Projektklassen er et alternativ til den almindelige 10. klasse
Undervisningen vil foregå i vekselvirkning mellem projektarbejde og fagfaglig undervisning i dansk, matematik og sprog.

Du får mulighed for:

 • En skitur til Østrig
 • En ekstra studietur til udlandet, der som regel foregår som udveksling
 • Kontakt til andre unge i udlandet.
 • En spændende og varieret skole-gang, som du selv har stor indflydelse på
 • At arbejde innovativt og udvikle dine samarbejdskompetencer
 • At bruge dine fremmedsprog aktivt
 • At deltage i relevante studieture og erhvervsbesøg
 • At høre og opleve foredragsholdere og gæstelærere

Du deltager stadig i:

 • OSO (obligatorisk selvvalgt opgave)
 • Liniefag og valgfag
 • Gymnastik og fællesgymnastik
 • Terminsprøver
 • Musical/filmfestival
 • Alle fællesaktiviteter
 • De obligatoriske prøver i F10, dvs. dansk, matematik og engelsk.

Du skal:

 • Inden august i året, hvor du starter på Salling Efterskole, have afsluttet 9.klasses fag.
 • Være god til at strukturere dit arbejde og samarbejde i grupper
 • Være fleksibel
 • Have interesse og kundskaber indenfor sprog og naturvidenskab

Den daglige undervisning

Emner kan være:
 
Avisuge, innovation, ”Fra idé til produkt”, ”jeg vil gerne bygge”, flytte hjemmefra, Uddannelse i andre lande og kontakt med elever, energiuge, 3-d konstruktion og print, Lego Mindstorm, Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO), nyere noveller og slutteligt projektprøven som afsluttende projekt.
 
Der vil desuden hele tiden være indlagt relevant teoretisk undervisning i forhold til de enkelte projekter.
I oktober samt december/januar og april skal du desuden deltage i terminsprøver i dansk, matematik, engelsk og tysk. Lærerne vil i denne undervisningsform fungere som vejledere, og du vil i meget høj grad selv skulle definere opgaver og indhold samt lære at reflektere over, hvad du har lært.
 
Denne undervisningsform stiller store krav til dig som elev, idet arbejdsformen kræver mere engagement og en mere grundig tilgangsvinkel. Du bliver godt rustet til ungdomsuddannelserne og et innovativt og projektorienteret studie- og arbejdsliv.

Projektprøven

Projektklassen går til den almindelige F10 prøve i dansk, matematik og engelsk, og tager derudover projektprøven.
 
Du har derfor ca. 4 uger til at lave et grundigt, velgennemtænkt og innovativt projekt, som du selv skal plan-lægge og gennemføre. Til slut skal projektet præsenteres ved en mundtlig fremlæggelse overfor vejledere og en censor.
Du får en skriftlig udtalelse og en karakter for dit arbejde.
 

Anden information:

 • Klassen oprettes kun ved tilstrækkelig tilmelding (20 elever)
 • Afhængig af rejsemål og klasseindtjening, kan der opkræves max. 3000 kr. i egenbetaling

Yderligere information

Yderligere information kan fåes ved henvendelse til skolen
 
Tidligere elever har om projektklassen sagt:

I undervisningen har rigtig mange elever udtalt. Jeg har lært:
At være sikker og overbevisende i min fremlæggelser
At lave en god arbejdsfordeling.
At lave en deadline, og sørge for at den bliver overholdt.
At sætte mig ind i opgaver og prøve at løse dem bedst muligt.
Emnet "At flytte hjemmefra" har været det bedste, synes jeg. Jeg fik i hvert fald et utrolig godt indblik i, hvad man skal huske på, når man skal flytte hjemmefra, og hvad man i den grad skal være meget opmærksom på, siger tidligere elev Michelle Hansen fra Skive
 
Det bedste har været, at vi selv har styret de fleste af vores projekter. Der har været en deadline, og så har vi bare skulle arbejde ud fra den. Det er jeg ret vild med, siger tidligere elev Johanne Tøgersen
 
Det bedst var at arbejde med så mange forskelligartede projekter. Nogle af de bedste var kassehistorier, å ræs og novelleskrivning, siger tidligere elev Frederik Skov
 
Det største har været at lave Salling fest. Det var vildt fedt, ikke bare at skulle lave en fiktiv fest, men at man rent faktisk skulle bruge det til noget det man lavede, og man derfor faktisk blev nødt til at lave noget godt, siger tidligere elev Signe Overgaard
 
Det største projekt var vores afsluttende projekt, det var meget stort og uoverskueligt i starten. Men efterhånden fik man mere og mere styr på, ved hjælp af alle de tools vi har fået. Det bedste ved projektprøven var helt klart arbejdsprocessen i de fem uger. Det var en hård tid, men det var også en rigtig god tid, siger tidligere elev Lena Holmfred
 
Udvekslingen, fordi det var overvældende at møde en fremmede kultur og bo ved fremmede mennesker, siger tidligere elev Nanna Schack
Et afsluttende projekt om bl.a. kropsidealer og en lille film, der sætter fokus på den form anerkendelse unge søgerTre drenge, der som deres afsluttende projekt har lavet en CrossFit bane, Øvelser, Træningsprogram samt kostvejledning i forhold til træning
 
 

"Hånd i hånd mod mobning" En af projektgruppernes arbejde med at udvikle en kampagne, der tager hånd om mobning. Et projekt med udgangspunkt i de positive erfaringer vi har gjort os på Salling Efterskole. Formålet med filmen er en kampagnefilm rettet mod folkeskolerne, der gør opmærksom på vigtigheden i at passe på hinanden, værdsætte hinandens forskelligheder og sammen tage hånd om mobning.
 
 

To piger, der som deres afsluttende projekt har kommet med bud på, hvordan man kan få folk til at købe tøj, der er miljømærket, istedet for kunstige stoffer. De har bl.a. lavet deres egen tøjkollektion af rent genbrugstøj 
 
 

To drenge, der som deres afsluttende projekt på en sjov og anderledes måde har taget fat i teenagers problematik om modtage undervisning fra kl 8 om morgenen.

FodboldRytmisk gymnastikSpringFitness AdventureEsportMusikDesignAnimation MediedesignVærksted
image description
Pia B. Andersen
Dansk og samfundsfag i projektklassen samt linjefaget design
image description
Leif Lundsgaard
Forstander
KALENDER
22 feb 2020
1 mar 2020
7 mar 2020
7 mar 2020
8 mar 2020
13 mar 2020
14 mar 2020
14 mar 2020
14 mar 2020
15 mar 2020
15 mar 2020
15 mar 2020
28 mar 2020
28 mar 2020
29 mar 2020
29 mar 2020
7 apr 2020
9 apr 2020
21 apr 2020
28 maj 2020
30 maj 2020
27 jun 2020
1 mar 2023