Projektklasse

Projektklassen er et alternativ til den almindelige 10. klasse
Undervisningen vil foregå i vekselvirkning mellem projektarbejde og fagfaglig undervisning i dansk, matematik og sprog.

Du får mulighed for:

 • En skitur til Østrig
 • En ekstra studietur til udlandet, der som regel foregår som udveksling
 • Kontakt til andre unge i udlandet.
 • En spændende og varieret skole-gang, som du selv har stor indflydelse på
 • At arbejde innovativt og udvikle dine samarbejdskompetencer
 • At bruge dine fremmedsprog aktivt
 • At deltage i relevante studieture og erhvervsbesøg
 • At høre og opleve foredragsholdere og gæstelærere

Du deltager stadig i:

 • OSO (obligatorisk selvvalgt opgave)
 • Liniefag og valgfag
 • Gymnastik og fællesgymnastik
 • Terminsprøver
 • Musical/filmfestival
 • Alle fællesaktiviteter

Du skal:

 • Inden august i året, hvor du starter på Salling Efterskole, have afsluttet 9.klasses fag.
 • Være god til at strukturere dit arbejde og samarbejde i grupper
 • Være fleksibel
 • Have interesse og kundskaber indenfor sprog og naturvidenskab

Den daglige undervisning

Emner kan være:
 
Avisuge, mad og kemi, innovation, ”Fra idé til produkt”, ”jeg vil gerne bygge”, flytte hjemmefra, Uddannelse i andre lande og kontakt med elever, energiuge, 3-d konstruktion og print, Lego Mindstorm, Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO), nyere noveller og slutteligt projektprøven som afsluttende projekt.
 
Der vil desuden hele tiden være indlagt relevant teoretisk undervisning i forhold til de enkelte projekter.
I oktober samt december/januar og april skal du desuden deltage i terminsprøver i dansk, matematik, engelsk og tysk. Lærerne vil i denne undervisningsform fungere som vejledere, og du vil i meget høj grad selv skulle definere opgaver og indhold samt lære at reflektere over, hvad du har lært.
 
Denne undervisningsform stiller store krav til dig som elev, idet arbejdsformen kræver mere engagement og en mere grundig tilgangsvinkel. Du bliver godt rustet til ungdomsuddannelserne og et innovativt og projektorienteret studie- og arbejdsliv.

Projektprøven

Projektklassen går ikke til den almindelige FS10 prøve, men tager i stedet projektprøven.
 
Du har derfor ca. 5 uger til at lave et grundigt, velgennemtænkt og inno-vativt projekt, som du selv skal plan-lægge og gennemføre. Til slut skal projektet præsenteres ved en mundtlig fremlæggelse overfor vejledere og en censor.
Du får en skriftlig udtalelse og en karakter for dit arbejde.
 
Du SKAL opfylde kravene for at komme på en ungdomsuddannelse, for at kunne komme i Projektklassen.

Anden information:

 • Klassen oprettes kun ved tilstrækkelig tilmelding (20 elever)
 • Afhængig af rejsemål og klasseindtjening, kan der opkræves max. 3000 kr. i egenbetaling
 • Vælger du ProjektklasseN, vil din kommende ungdomsuddannelse muligvis indkalde dig til en optagelsesprøve eller en samtale

Yderligere information

Yderligere information kan fåes ved henvendelse til skolen
 
Tidligere elever har om projektklassen sagt:

I undervisningen har rigtig mange elever udtalt. Jeg har lært:
At være sikker og overbevisende i min fremlæggelser
At lave en god arbejdsfordeling.
At lave en deadline, og sørge for at den bliver overholdt.
At sætte mig ind i opgaver og prøve at løse dem bedst muligt.
Emnet "At flytte hjemmefra" har været det bedste, synes jeg. Jeg fik i hvert fald et utrolig godt indblik i, hvad man skal huske på, når man skal flytte hjemmefra, og hvad man i den grad skal være meget opmærksom på, siger tidligere elev Michelle Hansen fra Skive
 
Det bedste har været, at vi selv har styret de fleste af vores projekter. Der har været en deadline, og så har vi bare skulle arbejde ud fra den. Det er jeg ret vild med, siger tidligere elev Johanne Tøgersen
 
Det bedst var at arbejde med så mange forskelligartede projekter. Nogle af de bedste var kassehistorier, å ræs og novelleskrivning, siger tidligere elev Frederik Skov
 
Det største har været at lave Salling fest. Det var vildt fedt, ikke bare at skulle lave en fiktiv fest, men at man rent faktisk skulle bruge det til noget det man lavede, og man derfor faktisk blev nødt til at lave noget godt, siger tidligere elev Signe Overgaard
 
Det største projekt var selvfølgelig nu er da vi lavede vores afsluttende projekt, det var meget stort og uoverskueligt i starten. Men efterhånden fik man mere og mere styr på, ved hjælp af alle de tools vi har fået. Det bedste ved projektprøven var helt klart arbejdsprocessen i de fem uger. Det var en hård tid, men det var også en rigtig god tid, siger tidligere elev Lena Holmfred
 
Udvekslingen, fordi det var overvældende at møde en fremmede kultur og bo ved fremmede mennesker, siger tidligere elev Nanna Schack

Et afsluttende projekt om bl.a. kropsidealer og en lille film, der sætter fokus på den form anerkendelse unge søgerTre drenge, der som deres afsluttende projekt har lavet en CrossFit bane, Øvelser, Træningsprogram samt kostvejledning i forhold til træning
 
 

"Hånd i hånd mod mobning" En af projektgruppernes arbejde med at udvikle en kampagne, der tager hånd om mobning. Et projekt med udgangspunkt i de positive erfaringer vi har gjort os på Salling Efterskole. Formålet med filmen er en kampagnefilm rettet mod folkeskolerne, der gør opmærksom på vigtigheden i at passe på hinanden, værdsætte hinandens forskelligheder og sammen tage hånd om mobning.
 
 

To piger, der som deres afsluttende projekt har kommet med bud på, hvordan man kan få folk til at købe tøj, der er miljømærket, istedet for kunstige stoffer. De har bl.a. lavet deres egen tøjkollektion af rent genbrugstøj 
 
 

To drenge, der som deres afsluttende projekt på en sjov og anderledes måde har taget fat i teenagers problematik om modtage undervisning fra kl 8 om morgenen.

FodboldRytmisk GymnastikspringgymnastikFitness AdventuremusikDesignAnimation og mediedesign
image description
Pia B. Andersen
Dansk, Samfundsfag, Projektklassen samt linjefaget Design

image description
Leif Lundsgaard
Forstander

KALENDER

 • 20. december

  Julestue

  Alle forældre inviteres til en hyggelig Julestue, når de henter deres barn til Juleferien.
 • 3. januar
 • 4. januar

  9.kl projekt / 10 kl. OSO

  9. klasse laver deres projektopgave og 10 kl. laver deres OSO opgave   Forældrene inviteres ti...
 • 12. januar

  Søskende weekend

  De små søskende inviteres til at prøve et døgn på Efterskolen.
 • 25. januar

  Skitur i Østrig.

  Vi har 5 dage på ski i Østrig   Vi bor her :http://www.venedigerhof.at/index.php/en/   Vi stå...
 • 1. februar

  Forlænget weekend

  Vi har forlænget weekend efter vores tur til Østrig
 • 10. februar

  Vinterferie

  Vi møder igen søndag aften
 • 19. februar

  Gymnastikuge

  I uge 8 skal eleverne få alle deres gymnastikserier på plads.
 • 23. marts

  Bedsteforældredag

  Bedsteforældredag fredag d. 23/3 Alle bedsteforældre er velkommen til at besøge deres barnebarn o...
 • 27. marts

  Gymnastikopvisning i Ålborg

  Vi deltager i stort gymnastikstævne i Gigantium i Ålborg sammen med 16 andre efterskoler. Stævne...
 • 29. marts

  Påskeferie

  Bemærk, at mandag - onsdag før påske er skoledage!! Eleverne har først fri onsdag kl. ca. 15.30 o...
 • 4. april

  Ny elev dag

  Møde med næste skoleårs elever og deres forældre. Arrangementet begynder i skolens hal me...
 • 20. april

  EfterskoleCamp

  Går du 6. - 9. klasse, får du et døgn med de fedeste oplevelse, når du får efterskolelivet helt tæ...
 • 27. april
 • 2. maj
 • 6. maj

  Søndagsundervising

  Alle møder kl. 15.00 til almindelig undervisning. Til gengæld har vi fri om fredagen efter Kr...
 • 10. maj

  Kr. Himmelfartsdag

  Vi har fri fra onsdag kl. 16.00
 • 19. maj

  Pinseferie

  Alle skal være på skolen igen mandag kl. 21.30
 • 27. maj

  Søndagsundervisning

  Vi møder kl. 15.00 til undervisning.   I stedet har vi fri fredag d. 1/6
 • 28. maj

  Gangafslutning

  Vi siger pænt tak for hyggeligt samvær til dem, som vi har boet sammen med i et helt år..
 • 1. juni

  Forlænget weekend

  Der er Skive Festival, så vi holder folænget weekend...
 • 5. juni

  Gallafest

  Som afslutning på skoleåret afholder vi stor Gallafest med bl.a. lancier. 17.45 fotografering p...
 • 7. juni

  Mundtlige prøver

  Vi afvikler de Mundtlige prøver
 • 26. juni

  Afslutnings aktivitet

  Vi laver et eller andet som afslutning på skoleåret....
 • 25. august

  Kontaktgruppe afslutning

  Vi siger tak for denne gang til Kontaktgruppen ...