Pige håndbold

Salling Efterskole og håndboldklubben Skive FH har formelt samarbejde. Håbet er, at man herved kan tiltrække flere lokale spillere og endvidere styrke og højne niveauet under træningen på såvel efterskolen som i klubben.
 
Samarbejdet går i første omgang ud på, at der arrangeres fællestræning en gang om ugen samt, at der gives mulighed for at spille på Skive FH´s ungdomshold.

Hvis man vælger håndbold som liniefag på Salling Efterskole er det selvfølgelig fordi man brænder for sporten, eller fordi man kunne tænke sig at stifte bekendtskab med sporten og derfor har et ønske om at bruge ekstra tid på netop håndbold.
 
At spille håndbold på Salling Efterskole giver dig mulighed for at udvikle dig i forhold til det håndboldspil, du måske allerede har lært. Vi træner to gange ugentligt og har mulighed for at tilgodese den enkeltes udvikling. Håndboldtræningen har et meget varieret indhold, men brugen af bolden vil være gennemgående i stort set alle træningsøvelser. Dog vil der til tider indgå decideret konditionstræning rettet mod håndboldspillet.

Håndbold er en sport, som kræver gode egenskaber både som individ og holdspiller, derfor vægtes begge dele højt i den daglige træning. Det er endvidere vigtigt at udvikle den enkelte håndboldspillers tekniske og taktiske sans, en sans der skal bruges, når man bliver udfordret på sin position på banen. Vi vil endvidere deltage i efterskoleturneringer og spille kampe. Her vil evnerne som holdspiller og taktiker blive vigtige, da man som individ skal finde sammen på ét hold med ét fælles mål.

Det at være fysisk aktiv stiller krav til kroppen. Derfor vil skader kunne forekomme. Dette forsøges undgået gennem fysisk træning. Både konditionstræning og fysisk træning vil derfor indgå i håndboldtræningen.
Vores elever nyder at spille kampe mod andre skoler og lokale hold, derfor deltager vi også i flere turneringer. Disse turneringer og kampe giver elever og lærere mange gode sportslige - og sociale oplevelser. 

To gange om året er der indlagt liniefagsdage, hvor der arbejdes i sit liniefag hele dagen. Her får vi virkelig mulighed for at komme ekstra i dybden med håndboldspillet.
For de, der stadig ønsker at spille i egen klub, er dette også muligt. Vi laver gerne en aftale med den enkelte elev om muligheden for træning væk fra skolen. Er man interesseret, findes der flere lokale klubber, man kan spille turneringshåndbold i. Her hjælper vi gerne med kontakt, så man finder et sted, hvor man føler sig tilrette.

Teaser for pigernes håndboldlinje

 
 

FodboldRytmisk GymnastikspringgymnastikFitness AdventuremusikDesignAnimation og mediedesign
KALENDER
25 juni 2018
Vi siger tak for denne gang til Kontaktgruppen ...
26 juni 2018
Vi laver et eller andet som afslutning på skoleåret....
30 juni 2018
Sidste skoledag. Vi siger farvel til hinanden og ønsker held og lykke fremover. -----derefte...
12 august 2018
Efter en god lang sommerferie er vi klar til til at tage imod elevholdet 2018/19Programmet fo...
29 september 2018
Fgl. jubilarer bliver inviteret: 60 årsr: 1957/58 og 1958 50 års: 1967/68 40 års: 1977/78 2...
13 oktober 2018
Vi møder igen søndag aften kl 21.30
Salling Efterskole Nørreallé 1a, Jebjerg 7870 Roslev kontor@salling-efterskole.dk © 2018 Webdesign & CMS by MCB Denmark