Ministerielt

Vedtægter

I vedhæftet fil finder du skolens vedtægter.
 
Skolens vedtægter er godkendt af Repræsentantskabet d. 1. og 26. maj 2003 samt ar Undervisningsministeriet d. 12. august 2003.
 
Navneændring fra Salling Ungdomsskole til Salling Efterskole er godkendt af Repræsentantskabet d. 24/1 og 9/2 2012 samt af Ministeriet for børn og undervisning d. 15. Februar 2012. Vedlagte vedtægter er offentliggjort på hjemmesiden august 2012
Tilknyttet fil: (27 kB)

Indholdsplan 2019/20

I følge reglerne for efterskoler, skal vi offentliggøre vores indholdsplan.
 
God læselyst !
Tilknyttet fil: Indholdsplan 2019-20 (978 kB)

Årsplan 2019/20

Ifølge reglerne skal vi have årsplanen på vores hjemmeside.
 
Dette hermed gjort!
Tilknyttet fil: Årsplan 2019/20 (60 kB)

Inklusion

Ekstra undervisning og social støtte
 
Elever med særlig behov kan få ekstra støtte, hvis der er aftales mellem forældrene og skolen. Støttetimerne placeres normalt i elevens fritid, og ydes af pågældendes faglærer. Generelt kan alle elever med behov for ekstra støtte benytte vores lektiecafe, der er åben hver dag fra kl. 18.30 – 19.30.
 
Ekstra undervisning i dansk ydes af VA og i matematik ydes undervisningen af BK (9 kl.) og LL (10 kl.)
 
Social støtte ydes af Kontaktlærerne i form af særlig vejledning/mentorskab. Det kan være behov for støtte til at strukturere din dag, lektier, tale ugen igennem, pakke tasken og få overblik over opgaver, relationer og konflikter.
 
Eksempel på inklusionsaftale:
 
Inklusionsaftale for XX
 
XX har brug for støtte i faget dansk. Målet er, at han i løbet af skoleåret 2016-2017 skal blive bedre til at læse og stave, samt at skrive, således at han kan blive i stand til at påbegynde en STX-uddannelse i Skive i august 2017.
 
Dette kan ske gennem 1 – 2 timers yderligere specialtilrettet undervisning om ugen i dansk, ekstra hjælp tril skriftlige afleveringer samt daglig deltagelse i lektiecafe. XX har desuden brug for støtte til social inklusion og deltagelse i efterskolelivet generelt. Dette skal ske gennem en fast mentor, og mindst en ugentlig samtale om trivsel og opfølgning på lektier, struktur og planlægning af hverdagen.
 
Forældreunderskrift: ____________Elevunderskrift___________Lærerunderskrift___________

Undervisningsmiljø og selvevaluering

Eleverne har i slutningen af skoleåret lavet en evaulering med udgangspunkt i vores værdigrundlag.
 
Forældrene har ligeledes evalueret opholdet i forhold til deres barns udvikling og udbytte af opholdet.
 
I løbet af året er elevernes trivsel undersøgt, og resultatet har dannet grundlag for en samtale med forældrene. 
 
Der aholdes 2 "trivselssamtaler" med eleverne i løbet af skoleåret.
Tilknyttet fil: Elev evaluering 17/18 (41 kB)

Forældre evaluering

Tilknyttet fil: Forældre evaluering 19/20 (77 kB)

Trivsen

Tilknyttet fil: Spørgeskema Trivsel (183 kB)

Åbenhed og gennemsigtighed

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

 

Undervisningsministeriet stiller et link til rådighed til opgørelser af skolens karakterdata, så skolerne kan opfylde lovforpligtelsen ved at linke til denne service.

 

I forbindelse med udfasningen af Undervisningsministeriets databank, er der udviklet en ny service til visning af grundskolekarakterer.

 

Nedenfor er der angivet link (flettet med skolens institutionsnummer), som kan indsættes på skolens hjemmeside. Linket leder brugeren til Undervisningsministeriets datavarehus, hvor den pågældende institutions karakterdata vises.

Karakterer

Karakterfordeling:

 

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[783300]

 

 

Karaktergennemsnit:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[783300]

 

Fødevarekontrol

I følge gældende regler, skal vi på vores hjemmeside have et link til Fødevarekontrollens rapport.
 
Vi har naturligvis 4 glade smileys ud af 4 mulige!
 
Tilknyttet fil: (34 kB)