Ministerielt

Vedtægter

I vedhæftet fil finder du skolens vedtægter.
 
Skolens vedtægter er godkendt af Repræsentantskabet d. 1. og 26. maj 2003 samt ar Undervisningsministeriet d. 12. august 2003.
 
Navneændring fra Salling Ungdomsskole til Salling Efterskole er godkendt af Repræsentantskabet d. 24/1 og 9/2 2012 samt af Ministeriet for børn og undervisning d. 15. Februar 2012. Vedlagte vedtægter er offentliggjort på hjemmesiden august 2012

Tilknyttet fil:
(27 kB)

Indholdsplan 2017/18

I følge reglerne for efterskoler, skal vi offentliggøre vores indholdsplan.
 
God læselyst !

Tilknyttet fil:
Indholdsplan 2017/2018 (1 MB)

Årsplan 2017/18

Ifølge reglerne skal vi have årsplanen på vores hjemmeside.
 
Dette hermed gjort!

Tilknyttet fil:
Årsplan 2017 (49 kB)

Inklusion

Ekstra undervisning og social støtte
 
Elever med særlig behov kan få ekstra støtte, hvis der er aftales mellem forældrene og skolen. Støttetimerne placeres normalt i elevens fritid, og ydes af pågældendes faglærer. Generelt kan alle elever med behov for ekstra støtte benytte vores lektiecafe, der er åben hver dag fra kl. 18.30 – 19.30.
 
Ekstra undervisning i dansk ydes af VA og i matematik ydes undervisningen af BK (9 kl.) og LL (10 kl.)
 
Social støtte ydes af Kontaktlærerne i form af særlig vejledning/mentorskab. Det kan være behov for støtte til at strukturere din dag, lektier, tale ugen igennem, pakke tasken og få overblik over opgaver, relationer og konflikter.
 
Eksempel på inklusionsaftale:
 
Inklusionsaftale for XX
 
XX har brug for støtte i faget dansk. Målet er, at han i løbet af skoleåret 2016-2017 skal blive bedre til at læse og stave, samt at skrive, således at han kan blive i stand til at påbegynde en STX-uddannelse i Skive i august 2017.
 
Dette kan ske gennem 1 – 2 timers yderligere specialtilrettet undervisning om ugen i dansk, ekstra hjælp tril skriftlige afleveringer samt daglig deltagelse i lektiecafe. XX har desuden brug for støtte til social inklusion og deltagelse i efterskolelivet generelt. Dette skal ske gennem en fast mentor, og mindst en ugentlig samtale om trivsel og opfølgning på lektier, struktur og planlægning af hverdagen.
 
Forældreunderskrift: ____________Elevunderskrift___________Lærerunderskrift___________

Undervisningsmiljø og selvevaluering

Eleverne har i slutningen af skoleåret lavet en evaulering med udgangspunkt i vores værdigrundlag.
 
Forældrene har ligeledes evalueret opholdet i forhold til deres barns udvikling og udbytte af opholdet.
 
I løbet af året er elevernes trivsel undersøgt, og resultatet har dannet grundlag for en samtale med forældrene. D

Tilknyttet fil:
Elev evaluering (40 kB)

Forældre evaluering

Tilknyttet fil:
Forældre evaulering (69 kB)

Trivsen

Tilknyttet fil:
Spørgeskema Trivsel (183 kB)

Åbenhed og gennemsigtighed

Skolernes og uddannelsesinstitutioners adgang til centrale databaser, jf. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. - § 2, stk. 1, nr. 4.
 
Folketinget vedtog ved lov nr. 332 af 18. maj 2005, at oplysningspligten for uddannelsesinstitutionerne i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed blev udvidet til at omfatte elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 4. Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de bl.a. vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen.
 
For at sikre sammenlignelighed mellem uddannelser og uddannelsesinstitutioner og for at lette institutionens arbejde fremgår det af loven, at Undervisningsministeriet vil stille oplysningerne til rådighed for uddannelsesinstitutionen. Institutionen skal ved link henvise til oplysningerne på ministeriets hjemmeside:
 
 
Få en forklaring på det hele her:

Karakterer

Folketinget har vedtaget, at vi skal offentliggøre de karakterer, der er opnået ved de sidste prøver.
 
Linket fører til ministeriets hjemmeside, hvor karaktererne kan aflæses.
 
For 10. klasses skal det bemærkes, at en stor del af vore elever vælger at lave en projektopgave i stedet for at gå til FS10. Erfaringsmæssigt er det elever med gode karakterer fra 9. kl. der vælger denne prøveform.
 
Det skal bemærkes, at karaktererne ikke siger noget som helst om det udbytte eleverne har haft af opholdet !!!!!
 
 
Flere tal:

Fødevarekontrol

I følge gældende regler, skal vi på vores hjemmeside have et link til Fødevarekontrollens rapport.
 
Vi har naturligvis 4 glade smileys ud af 4 mulige!
 

Tilknyttet fil:
(34 kB)
FodboldRytmisk GymnastikspringgymnastikFitness AdventuremusikDesignAnimation og mediedesign
image description
Leif Lundsgaard
Forstander

image description
Leif Lundsgaard
Forstander

KALENDER

 • 20. december

  Julestue

  Alle forældre inviteres til en hyggelig Julestue, når de henter deres barn til Juleferien.
 • 3. januar
 • 4. januar

  9.kl projekt / 10 kl. OSO

  9. klasse laver deres projektopgave og 10 kl. laver deres OSO opgave   Forældrene inviteres ti...
 • 12. januar

  Søskende weekend

  De små søskende inviteres til at prøve et døgn på Efterskolen.
 • 25. januar

  Skitur i Østrig.

  Vi har 5 dage på ski i Østrig   Vi bor her :http://www.venedigerhof.at/index.php/en/   Vi stå...
 • 1. februar

  Forlænget weekend

  Vi har forlænget weekend efter vores tur til Østrig
 • 10. februar

  Vinterferie

  Vi møder igen søndag aften
 • 19. februar

  Gymnastikuge

  I uge 8 skal eleverne få alle deres gymnastikserier på plads.
 • 23. marts

  Bedsteforældredag

  Bedsteforældredag fredag d. 23/3 Alle bedsteforældre er velkommen til at besøge deres barnebarn o...
 • 27. marts

  Gymnastikopvisning i Ålborg

  Vi deltager i stort gymnastikstævne i Gigantium i Ålborg sammen med 16 andre efterskoler. Stævne...
 • 29. marts

  Påskeferie

  Bemærk, at mandag - onsdag før påske er skoledage!! Eleverne har først fri onsdag kl. ca. 15.30 o...
 • 4. april

  Ny elev dag

  Møde med næste skoleårs elever og deres forældre. Arrangementet begynder i skolens hal me...
 • 20. april

  EfterskoleCamp

  Går du 6. - 9. klasse, får du et døgn med de fedeste oplevelse, når du får efterskolelivet helt tæ...
 • 27. april
 • 2. maj
 • 6. maj

  Søndagsundervising

  Alle møder kl. 15.00 til almindelig undervisning. Til gengæld har vi fri om fredagen efter Kr...
 • 10. maj

  Kr. Himmelfartsdag

  Vi har fri fra onsdag kl. 16.00
 • 19. maj

  Pinseferie

  Alle skal være på skolen igen mandag kl. 21.30
 • 27. maj

  Søndagsundervisning

  Vi møder kl. 15.00 til undervisning.   I stedet har vi fri fredag d. 1/6
 • 28. maj

  Gangafslutning

  Vi siger pænt tak for hyggeligt samvær til dem, som vi har boet sammen med i et helt år..
 • 1. juni

  Forlænget weekend

  Der er Skive Festival, så vi holder folænget weekend...
 • 5. juni

  Gallafest

  Som afslutning på skoleåret afholder vi stor Gallafest med bl.a. lancier. 17.45 fotografering p...
 • 7. juni

  Mundtlige prøver

  Vi afvikler de Mundtlige prøver
 • 26. juni

  Afslutnings aktivitet

  Vi laver et eller andet som afslutning på skoleåret....
 • 25. august

  Kontaktgruppe afslutning

  Vi siger tak for denne gang til Kontaktgruppen ...