Ministerielt

Vedtægter

I vedhæftet fil finder du skolens vedtægter.
 
Skolens vedtægter er godkendt af Repræsentantskabet d. 1. og 26. maj 2003 samt ar Undervisningsministeriet d. 12. august 2003.
 
Navneændring fra Salling Ungdomsskole til Salling Efterskole er godkendt af Repræsentantskabet d. 24/1 og 9/2 2012 samt af Ministeriet for børn og undervisning d. 15. Februar 2012. Vedlagte vedtægter er offentliggjort på hjemmesiden august 2012

Tilknyttet fil:
(27 kB)

Indholdsplan 2018/19

I følge reglerne for efterskoler, skal vi offentliggøre vores indholdsplan.
 
God læselyst !

Tilknyttet fil:
Indholdsplan 2018/19 (879 kB)

Årsplan 2018/19

Ifølge reglerne skal vi have årsplanen på vores hjemmeside.
 
Dette hermed gjort!

Tilknyttet fil:
Årsplan 2018/19 (59 kB)

Inklusion

Ekstra undervisning og social støtte
 
Elever med særlig behov kan få ekstra støtte, hvis der er aftales mellem forældrene og skolen. Støttetimerne placeres normalt i elevens fritid, og ydes af pågældendes faglærer. Generelt kan alle elever med behov for ekstra støtte benytte vores lektiecafe, der er åben hver dag fra kl. 18.30 – 19.30.
 
Ekstra undervisning i dansk ydes af VA og i matematik ydes undervisningen af BK (9 kl.) og LL (10 kl.)
 
Social støtte ydes af Kontaktlærerne i form af særlig vejledning/mentorskab. Det kan være behov for støtte til at strukturere din dag, lektier, tale ugen igennem, pakke tasken og få overblik over opgaver, relationer og konflikter.
 
Eksempel på inklusionsaftale:
 
Inklusionsaftale for XX
 
XX har brug for støtte i faget dansk. Målet er, at han i løbet af skoleåret 2016-2017 skal blive bedre til at læse og stave, samt at skrive, således at han kan blive i stand til at påbegynde en STX-uddannelse i Skive i august 2017.
 
Dette kan ske gennem 1 – 2 timers yderligere specialtilrettet undervisning om ugen i dansk, ekstra hjælp tril skriftlige afleveringer samt daglig deltagelse i lektiecafe. XX har desuden brug for støtte til social inklusion og deltagelse i efterskolelivet generelt. Dette skal ske gennem en fast mentor, og mindst en ugentlig samtale om trivsel og opfølgning på lektier, struktur og planlægning af hverdagen.
 
Forældreunderskrift: ____________Elevunderskrift___________Lærerunderskrift___________

Undervisningsmiljø og selvevaluering

Eleverne har i slutningen af skoleåret lavet en evaulering med udgangspunkt i vores værdigrundlag.
 
Forældrene har ligeledes evalueret opholdet i forhold til deres barns udvikling og udbytte af opholdet.
 
I løbet af året er elevernes trivsel undersøgt, og resultatet har dannet grundlag for en samtale med forældrene. 
 
Der aholdes 2 "trivselssamtaler" med eleverne i løbet af skoleåret.

Tilknyttet fil:
Elev evaluering 17/18 (41 kB)

Forældre evaluering

Tilknyttet fil:
Forældre evaluering 17/18 (77 kB)

Trivsen

Tilknyttet fil:
Spørgeskema Trivsel (183 kB)

Åbenhed og gennemsigtighed

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

 

Undervisningsministeriet stiller et link til rådighed til opgørelser af skolens karakterdata, så skolerne kan opfylde lovforpligtelsen ved at linke til denne service.

 

I forbindelse med udfasningen af Undervisningsministeriets databank, er der udviklet en ny service til visning af grundskolekarakterer.

 

Nedenfor er der angivet link (flettet med skolens institutionsnummer), som kan indsættes på skolens hjemmeside. Linket leder brugeren til Undervisningsministeriets datavarehus, hvor den pågældende institutions karakterdata vises.

Karakterer

Karakterfordeling:

 

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[783300]

 

 

Karaktergennemsnit:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[783300]

 

Fødevarekontrol

I følge gældende regler, skal vi på vores hjemmeside have et link til Fødevarekontrollens rapport.
 
Vi har naturligvis 4 glade smileys ud af 4 mulige!
 

Tilknyttet fil:
(34 kB)
FodboldRytmisk gymnastikSpringFitness & AdventureMusikAnimation&Mediedesign
image description
Leif Lundsgaard
Forstander
image description
Leif Lundsgaard
Forstander
KALENDER
5 nov 2018
Hele 10.kl og enkelte fra 9.kl. er i Brobygning i Skive / Nykøbing
16 nov 2018
Forældrene inviteres til at være på skolen i et døgn. Der er undervisning, gymnastik, foredrag o...
16 nov 2018
Forældrene inviteres til en samtale med faglærerne en af fgl aftener:   fredag d. 16/11 sønda...
21 dec 2018
Alle forældre inviteres til en hyggelig Julestue, når de henter deres barn til Juleferien.
7 jan 2019
9. klasse laver deres projektopgave og 10 kl. laver deres OSO opgave   Forældrene inviteres ti...
9 jan 2019
åbent hus fra kl 18-21 Rundvisning og gymnastikfremvisning
11 jan 2019
De små søskende inviteres til at prøve et døgn på Efterskolen.
16 jan 2019
Er du idrætslærer, træner eller andet, der har ansvar for skadebehandling er dette kursus måsk...
16 jan 2019
Er du idrætslærer, træner eller andet, der har ansvar for skadebehandling er dette kursus måsk...
24 jan 2019
Vi har 5 dage på ski i Østrig   Vi bor her :http://www.venedigerhof.at/index.php/en/   Vi stå...
31 jan 2019
Vi har forlænget weekend efter vores tur til Østrig
9 feb 2019
Vi møder igen søndag aften
18 feb 2019
I uge 8 skal eleverne få alle deres gymnastikserier på plads.
22 feb 2019
I skolens hal, alle er velkomne
1 mar 2019
I løbet af marts bliver der en masse opvisninger.   Tid og sted kommer først senere.
16 apr 2019
Vi deltager i stort gymnastikstævne i Gigantium i Ålborg sammen med 16 andre efterskoler. Stævne...
18 apr 2019
Bemærk, at mandag - onsdag før påske er skoledage!! Eleverne har først fri onsdag kl. ca. 15.30 o...
26 apr 2019
Går du 6. - 8. klasse, får du et døgn med de fedeste oplevelse, når du får efterskolelivet helt tæ...
6 maj 2019
17 maj 2019
27 maj 2019
Bedsteforældredag mandag d. 27/5 Alle bedsteforældre er velkommen til at besøge deres barnebarn o...
28 maj 2019
Som afslutning på skoleåret afholder vi stor Gallafest med bl.a. lancier. 17.45 fotografering p...
30 maj 2019
Vi har fri fra onsdag kl. 16.00
3 jun 2019
Vi afvikler de Mundtlige prøver
8 jun 2019
Alle skal være på skolen igen mandag kl. 21.30
25 jun 2019
Vi laver et eller andet som afslutning på skoleåret....
29 jun 2019
Sidste skoledag. Vi siger farvel til hinanden og ønsker held og lykke fremover. -----derefte...
Salling Efterskole Nørreallé 1a, Jebjerg 7870 Roslev kontor@salling-efterskole.dk © 2018 Webdesign & CMS by MCB Denmark