Økonomi

Hvad koster det?

Prisen for at gå på Salling Efterskole afhænger af forældrenes indkomst og antallet af søskende under 18 år.
 
Skolepengene dækker ALLE omkostninger i forbindelse med opholdet.
 
Fra skolepengene skal statsstøtten fratrækkes.
 
Ugeprisen udgør 2260 kr pr uge i 17/18
 
Ved indmeldelsen betales et indskrivningsgebyr på 500 kr. Depositum udgør 800 kr., som betales efteråret forud for skoleårets begyndelse. Såvel indskrivningsgebyr som depositum refunderes ikke, hvis man melder fra før opholdet begynder, men det betragtes som allerede betalt skolepenge, når opholdet begynder.
 
Hvis opholdet afbrydes betales for de uger, der er gået + 2 ekstra uger. Der ydes ikke statstilskud til de 2 ekstra uger.
 
På Efterskoleforeningens hjemmeside kan prisen for et ophold på Salling Efterskole beregnes: 

...Og hvad skal jeg betale..?

På vedlagte fil, kan I beregne hvad et skoleår vil koste.
Skemaet er for 2017/18
 
Er man ene forsørger og er indkomsten under 340.000 kr. fratrækkes 10.000 kr i skolepengene. Dvs man "kun" skal betale 34.310 kr

Tilknyttet fil:
Elevstøtte (49 kB)

Ene forsørger

Er man ene forsørger og er indkomsten under 330.000 kr. fratrækkes 10.000 kr i skolepengene. Dvs man kun skal betale 27590 kr (2015/16)

Betal over flere rater

Ønsker I at betale ophodet over flere rater, kan det lade sig gøre.
Læs under fanebladet "Flere rater" eller her

FodboldRytmisk GymnastikSpringFitnessAdventureMusikDesignAnimationMediedesignVærksted
image description
Leif Lundsgaard
Forstander
image description
Leif Lundsgaard
Forstander
KALENDER
11 aug 2019
23 sep 2019
28 sep 2019
28 sep 2019
29 sep 2019
4 nov 2019
8 nov 2019
20 dec 2019
16.00 - ca. 17.30
10 jan 2020
Eftermiddag til Eftermiddag
8 feb 2020
17 feb 2020
21 feb 2020
7 apr 2020
9 apr 2020
22 apr 2020
28 maj 2020
30 maj 2020
27 jun 2020