Økonomi

Hvad koster det?

Prisen for at gå på Salling Efterskole afhænger af forældrenes indkomst og antallet af søskende under 18 år.
 
Skolepengene dækker ALLE omkostninger i forbindelse med opholdet.
 
Fra skolepengene skal statsstøtten fratrækkes.
 
Ugeprisen udgør 2395 kr pr uge i 19/20
 
Ved indmeldelsen betales et indskrivningsgebyr på 500 kr. Depositum udgør 800 kr., som betales efteråret forud for skoleårets begyndelse. Såvel indskrivningsgebyr som depositum refunderes ikke, hvis man melder fra før opholdet begynder, men det betragtes som allerede betalt skolepenge, når opholdet begynder.
 
Hvis opholdet afbrydes betales for de uger, der er gået + 2 ekstra uger. Der ydes ikke statstilskud til de 2 ekstra uger.
 
På Efterskoleforeningens hjemmeside kan prisen for et ophold på Salling Efterskole beregnes: 
www.Efterskolerne.dk

...Og hvad skal jeg betale..?

På vedlagte fil, kan I beregne hvad et skoleår vil koste.
Skemaet er for 2019/20
 
Er man ene forsørger og er indkomsten under 350.000 kr. fratrækkes 10.000 kr i skolepengene. Dvs man "kun" skal betale 37.922 kr
Tilknyttet fil: Pris efter indkomst (31 kB)

Betal over flere rater

Ønsker I at betale ophodet over flere rater, kan det lade sig gøre.
Læs under fanebladet "Flere rater" eller her