Økonomi

Hvad koster det?

Prisen for at gå på Salling Efterskole afhænger af forældrenes indkomst og antallet af søskende under 18 år.
 
Skolepengene dækker ALLE omkostninger i forbindelse med opholdet.
 
Fra skolepengene skal statsstøtten fratrækkes.
 
Ugeprisen udgør 2395 kr pr uge i 19/20
 
Ved indmeldelsen betales et indskrivningsgebyr på 500 kr. Depositum udgør 800 kr., som betales efteråret forud for skoleårets begyndelse. Såvel indskrivningsgebyr som depositum refunderes ikke, hvis man melder fra før opholdet begynder, men det betragtes som allerede betalt skolepenge, når opholdet begynder.
 
Hvis opholdet afbrydes betales for de uger, der er gået + 2 ekstra uger. Der ydes ikke statstilskud til de 2 ekstra uger.
 
På Efterskoleforeningens hjemmeside kan prisen for et ophold på Salling Efterskole beregnes: 
www.Efterskolerne.dk

...Og hvad skal jeg betale..?

På vedlagte fil, kan I beregne hvad et skoleår vil koste.
Skemaet er for 2019/20
 
Er man ene forsørger og er indkomsten under 350.000 kr. fratrækkes 10.000 kr i skolepengene. Dvs man "kun" skal betale 37.922 kr
Tilknyttet fil: Pris efter indkomst (31 kB)

Betal over flere rater

Ønsker I at betale ophodet over flere rater, kan det lade sig gøre.
Læs under fanebladet "Flere rater" eller her
FodboldRytmisk GymnastikSpring gymnastikFitness AdventureEsportMusikDesignAnimation&MediedesignVærksted
image description
Leif Lundsgaard
Forstander
image description
Leif Lundsgaard
Forstander
KALENDER
20 dec 2019
16.00 - ca. 17.30
10 jan 2020
Eftermiddag til Eftermiddag
8 feb 2020
17 feb 2020
21 feb 2020
7 apr 2020
9 apr 2020
22 apr 2020
28 maj 2020
30 maj 2020
27 jun 2020
Salling Efterskole Nørreallé 1a, Jebjerg 7870 Roslev kontor@salling-efterskole.dk © 2019 Webdesign & CMS by MCB Denmark