Individuel elevstøtte

Statsstøtten udregnes efter husstandes indkomst to år tilbage.

Der ydes ekstra støtte på 10.000 til betaling af egenbetalingen hvis:
 
1. Man er eneforsørger og modtager maks. statsstøtte
2. Har to eller flere børn på Salling Efterskole
 
Der ydes støtte efter individuel vurdering, hvis:
 
 
  • Der har været en væsentlig indtægtsnedgang i forhold til beregningsåret.
  • Der har været en væsentlig nedgang i løbet af skoleåret.
  • Familiens situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende.