Historie

Skolens historie - kort fortalt!

Siden 1884 har der været skole på denne plet - ligesom det er tilfældet med mange efterskoler er SALLING EFTERSKOLE også begyndt som højskole. Grundtvigske kredse i Salling stod bag oprettelsen af Salling Højskole. Dennes første forstander Axel Axelsen flyttede i 1907 skolen til Krabbesholm ved Skive. I bygningerne i Jebjerg fortsattes højskolevirksomheden med skiftende held indtil 1919. I to år stod bygningerne delvis ubenyttede hen, men fra november 1921 begyndte skoledriften igen under navnet Salling Ungdomsskole. D. 1/12 2011 ændrede vi navn til Salling Efterskole.