Evaluering

Evaluering

Løbende evalueringer:
Til en løbende evaluering af skoleåret med henblik på tilegnelse af kundskaber og færdigheder i den boglige undervisning samt af det sociale miljø, udarbejder eleven løbende en log-bog, der til sidst udgør elevens ”efterskolebog”. I de første 2 uger afleveres der dagligt en logbog og derefter en mere udførlig logbog 4 gange årligt. Logbogen danner herefter udgangspunkt for en skole-hjem samtale. Besvarelserne danner endvidere grundlag for en evaluering i storgruppen samt på et fælles lærermøde. 4. og sidste logbog tog udgangspunkt i fgl. skabelon:
 
Min efterskolebog Navn:___________
 
 
• Nu er skoleåret på Salling Efterskole snart slut. Derfor skal du nu for sidste gang skrive en sammenfattende tekst ud fra nedenstående spørgsmål.
 
• Du skal aflevere din tekst til kontaktgruppeafslutningen torsdag den 27. maj.
 
• Du kan enten skrive i hånden eller på computer. Du kan finde dette ark på computeren under ”Opgaver”, dernæst mappen ”Min efterskolebog” og til sidst under ”Min efterskolebog 4”.
 
Det faglige indhold
- Hvordan er det gået med de fokusområder, som du beskrev sidste gang?
- Hvordan har du oplevet den boglige undervisning her på stedet samt lektiemængden?
- Føler du dig rustet til at tage prøverne/projektprøven?
- Hvilke liniefag har du haft? Har indholdet i liniefagene levet op til dine forventninger? Begrund.
 
Det sociale indhold
- Hvordan oplever du stemningen på gang, værelse og blandt eleverne?
- Har du haft et godt år og fået nye venner?
- Hvordan har du oplevet de mange gymnastikopvisninger?
- Hvad syntes du om musicalugen, og var denne uge med til at gøre fællesskabet bedre? Begrund dit svar
- Hvordan har weekendaktiviteterne været, og hvad synes du er en god weekend? Begrund.
 
Det personlige indhold
- Har HAFT - begrebet haft nogen indflydelse på din tankegang, dine holdninger og dit menneskesyn?
- Hvordan har du oplevet det at tilhøre en kontaktgruppe?
- Mener du, det er vigtigt at have en kontaktgruppe- weekend? Begrund.
- Har efterskoleopholdet levet op til dine forventninger – begrund? - Nævn tre oplevelser/episoder, som du særligt vil huske dit efterskoleophold for.
 
Ved den efterfølgende behandling på lærermødet blev det fastslået, at Efterskolebøgerne var meget gode og informative sat at eleverne havde reflekteret over hele skoleåret og ikke kun de sidste nye gode oplevelser. De enkelte lærere samt teams arbejder videre med en evaluering.