Cambridge engelsk

English as a Second Lanquage

Cambridge IGCSE English as a Second Language
på Salling Efterskole

Cambridge IGCSE English as a Second Language på Salling Efterskole
”English as a Second Language” er en del af Cambridge University’s IGCSE-program (International
General Certificate of Secondary Education). Det er en undervisningsform, som giver dig mulighed for
at udvikle dine engelskkundskaber løbende og styrke dine færdigheder. Det betyder, at det engelske
sprog er i centrum og al kommunikation foregår på engelsk. I praksis giver det sig udtryk i, at du bl.a.
også skal bruge sproget til at ide-udvikle, målsætte og evaluere, så du opbygger et
undervisningsrelateret fagsprog.
Faget er ikke styret af et bestemt pensum, og du kan derfor fokusere på at forfine dine engelskfaglige
færdigheder (reading, writing, listening, speaking) gennem autentiske tekster og ud fra emner, som du
selv får stor medindflydelse på.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen (april), en læse- og skriveeksamen og en lytteeksamen
(maj). Prøvedatoerne fastsættes af Cambridge University, som også udarbejder eksamensopgaverne
og efterfølgende vurderer opgaverne. Som afslutning modtager du et certifikat fra Cambridge
University.
Se mere her:
http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-english-second-
language-oral-endorsement-0510/

Understanding Cambridge Learners:
http://www.theinternational.dk/Fag/Cambridge-IGCSE-fag.aspx#prettyPhoto/1/

Tilknyttet fil: Cambridge IGCSE (1 MB)