Cambridge klasse

På Salling Efterskole tilbyder vi en Cambridge-klasse på vores 10. årgang. I denne klasse udbydes fagene: Dansk Fp10, samfundsfag, fysik Fp10, tysk Fp10, gymnastik, English as a Second Language og Mathematics.  Dvs. Cambridge-klassen opfylder slutmålene for for folkeskolen i dansk, fysik, tysk, matematik og engelsk. Desuden har klassen English as a Second Language og Mathematics i Cambridge-programmet. Et program og en undervisningsform som giver dig mulighed for at udvikle dine engelskkundskaber løbende og styrke færdighederne i de enkelte fag. Det betyder bl.a, at al undervisning i Cambridge-fagene foregår på engelsk.

Cambridge-fagene er en del af Cambridge University’s IGCSE-program (International General Certificate of Secondary Education). Eksamensopgaver udarbejdes på Cambridge University, hvortil også opgaverne sendes og vurderes. Som afslutning modtager du et certifikat fra Cambridge University.


English as a Second Language (0510)

English as a Second Language er en undervisningsform, som giver eleven mulighed for at udvikle sine engelskkundskaber løbende og styrker elevens færdigheder. Det betyder, at det engelske sprog er i centrum og al kommunikation foregår på engelsk. I praksis giver det sig udtryk i, at vi bl.a. også bruger sproget til at ide-udvikle, målsætte og evaluere, så eleverne opbygger et undervisningsrelateret fagsprog. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, en læse- og skriveeksamen og en lytteeksamen.

Se mere her:

Mathematics (0580)

Faget ”Mathematics” accepteres verden over som bevis for, at man har matematiske færdigheder og forståelse. Du lærer om tal, mønstre og matematiske metoder, kommer til at arbejde med masser af algebraisk problemløsning, funktioner og grafer, samt møder geometri og statistik på et højere niveau, end du hidtil har mødt. Dine evner til at løse matematiske problemer og fortolke resultater bliver altså markant forbedret. Pensum spreder sig fra Matematik Fp9 til 1.G niveau. Du vil som elev opnå færdigheder og få masser af viden, og dermed forbedre dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

FodboldRytmisk GymnastikspringgymnastikFitness AdventuremusikDesignAnimation og mediedesign
image description
Leif Lundsgaard
Forstander
KALENDER
25 juni 2018
Vi siger tak for denne gang til Kontaktgruppen ...
26 juni 2018
Vi laver et eller andet som afslutning på skoleåret....
30 juni 2018
Sidste skoledag. Vi siger farvel til hinanden og ønsker held og lykke fremover. -----derefte...
12 august 2018
Efter en god lang sommerferie er vi klar til til at tage imod elevholdet 2018/19Programmet fo...
29 september 2018
Fgl. jubilarer bliver inviteret: 60 årsr: 1957/58 og 1958 50 års: 1967/68 40 års: 1977/78 2...
13 oktober 2018
Vi møder igen søndag aften kl 21.30
Salling Efterskole Nørreallé 1a, Jebjerg 7870 Roslev kontor@salling-efterskole.dk © 2018 Webdesign & CMS by MCB Denmark